Bacalaureat

În atenția candidaților înscriși la Examenul de Bacalaureat 2022

 

CALENDARUL

examenului național de bacalaureat – 2022

Sesiunea iunie – iulie 2022

23 – 27 mai 2022     Înscrierea candidaților la prima sesiune de examen

27 mai 2022              Încheierea cursurilor pentru clasa a XII-a/ a XIII-a

6 – 8 iunie 2022       Evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în                                           limba română – proba A

8 – 9 iunie 2022       Evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în                                           limba maternă – proba B

9 – 10 iunie 2022     Evaluarea competențelor digitale – proba D

13 – 15 iunie 2022   Evaluarea competențelor lingvistice într-o limbă de                                                            circulație internațională – proba C

20 iunie 2022           Limba și literatura română – proba E.a) – proba scrisă

21 iunie 2022            Proba obligatorie a profilului – proba E.c) – proba scrisă

22 iunie 2022           Proba la alegere a profilului și specializării – proba E.d) –                                                    proba scrisă

23 iunie 2022           Limba și literatura maternă – proba E.b) – proba scrisă

27 iunie 2022           Afișarea rezultatelor la probele scrise (până la ora 12.00) și                                             depunerea contestațiilor în intervalul orar 12.00 – 18.00

28 – 30 iunie 2022 Rezolvarea contestațiilor

1 iulie 2022                 Afișarea rezultatelor finale

 

Anexa la OME nr. 5151 privind Calendarul examenului național de bacalaureat poate fi descărcată de aici