Certificare profesională

Ordin nr. 5459 din 31 august 2020 privind aprobarea graficului de desfășurare a examenelor de certificare a calificării profesionale a absolvenților din învățământul profesional și tehnic preuniversitar în anul școlar 2020-2021

Ordinul nr. 3770/2021 pentru modificarea Ordinului ministrului educaţiei şi cercetării nr. 5.459/2020 privind aprobarea graficului de desfăşurare a examenelor de certificare a calificării profesionale a absolvenţilor din învăţământul profesional şi tehnic preuniversitar în anul şcolar 2020-2021

Decizia privind aprobarea Centrelor de examen care organizează examene de certificare a calificării profesionale a absolvenților învățământului profesional/dual, liceal tehnologic și postliceal, sesiunile iunie-august 2021