Admitere zi/seral

Ordin Nr. 5457/2020 din 31 august 2020 privind organizarea și desfășurarea admiterii în învățământul liceal de stat pentru anul școlar 2021-2022

Ordin privind modificarea și completarea ordinului ministrului educației și cercetării nr. 5457/2020 privind organizarea și desfășurarea admiterii în învățământul liceal de stat pentru anul școlar 2021-2022

Ordinul nr. 3337/2021 pentru modificarea Ordinului ministrului educaţiei şi cercetării nr. 5.449/2020 privind organizarea, desfăşurarea şi calendarul admiterii în învăţământul profesional de stat şi în învăţământul dual de stat pentru anul şcolar 2021-2022

Ordin pentru modificarea și completarea ordinului ministrului educației și cercetării nr. 5449/2020 privind organizarea, desfășurarea și calendarul admiterii în învățământul profesional de stat și în învățământul dual de stat pentru anul școlar 2021-2022

Admiterea candidaţilor pentru învăţământul seral, clasa a IX-a, domeniul mecanică 2021-2022

Inspectoratul Şcolar Judeţean Tulceaeste centrul special de înscriere pentru clasa a IX seral pentru anul școlar 2021-2022, pentru candidații din seriile anterioare care împlinesc vârsta de 18 ani până la data începerii cursurilor anului școlar 2021-2022.

Calendar:

– 26 – 29 iulie, orele 9,00 – 15,00 și 30 iulie 2021, orele 9,00 – 12,00

Înscrierea la învățământul seral a candidaților  din seriile anterioare care împlinesc vârsta de 18 ani până la data începerii cursurilor anului școlar 2021 – 2022, se face la sediul ISJ Tulcea;

– 5 –7 august 2021, repartizarea candidaților din seriile anterioare care împlinesc vârsta de 18 ani până la data începerii cursurilor anului școlar 2021 – 2022 pe locurile de la învățământul seral;

DOSARUL candidatului se depune la sediul ISJ TULCEA– centru special de admitere- trebuie să conțină următoarele documente în ordinea dată:

a) Cererea de înscriere (model tipizat I.S.J Tulcea);
b) Copie după certificat de naştere, cartea de identitate şi după caz, certificatul de căsătorie;
c) Adeverinţa cu notele şi media generală obţinute la Evaluarea Naţională/ Tezele cu subiect unic din clasa a VIII-a/ Testele naţionale/ Examenul de capacitate;
d) Foaia matricolă pentru clasele a V-a – a VIII-a (cu calculul mediei generale- în original, sau copie);
e) Fişa medicală emisă de medicul de familie- apt pentru a urma cursurile învățământ seral;

* Candidaţii depun dosarele la: ETAJUL 2– COMPARTIMENT INFORMATIZARE,  d-na Vlad Emiliea

Repartizarea se face PRIN AFISARE LA SEDIUL ISJ.
Etapa I:- 
sunt repartizaţi în ordinea descrescătoare a mediilor de admitere şi a opţiunilor, candidaţii care au susţinut: Evaluarea naţională/ Tezele cu subiect unic din clasa a VIII-a/ Testele naţionale/ Examenul de capacitate.
Etapa II: –
sunt repartizaţi pe locurile rămase libere, în ordinea descrescătoare a mediilor de absolvire a claselor a V-a – a VIII-a, candidaţii care nu au participat la evaluarea naţională/tezele cu subiect unic din clasa a VIII-a/testele naţionale/examenul de capacitate.

Cerere înscriere seral clasa a IX-a