Istoricul școlii

Motto: „Educația înseamnă putere, știința reprezintă libertate“

Liceul Tehnologic Măcin s-a constituit ca instituție cu personalitate juridică, în 1995, prin decizie a ISJ Tulcea, ca Școală Profesională, cu sediul în clădirea de pe strada Florilor , nr.55, clădire care a fost construită în 1905. Școala s-a înființat prin desprinderea claselor cu profil tehnic de la Liceul „Gheorghe Munteanu Murgoci“, unde a funcționat din 1990 până în 1995, cu scopul de a furniza forță de muncă calificată pentru întreprinderile din zona sud-estică în domeniile mecanică și textile. În anul școlar 2003-2004 a primit de Școala de Arte și Meserii Măcin, mărind oferta educațională prin introducerea de calificări din domeniile construcții și lucrări publice, electric și comerț. În anul școlar 2005-2006 școala a primit titulatura de Grup Școlar, oferind posibilitatea absolvenților sa-și continue pregătirea profesională la nivelul 3 de calificare prin ruta progresivă, atât cursuri de zi cât și de seral.

Începând cu anul 2003 a fost lansat un program de reabilitare și modernizare a școlii iar in anul 2004, școala a accesat programul PHARE 2004-2006, de reabilitare și modernizare a atelierelor și cabinetelor tehnice pentru domeniile electric, construcții și lucrări publice.

Ca urmare a reformei în învățământul tehnic preuniversitar de stat, începând cu anul școlar 2009-2010, se face trecerea de la ruta progresivă de calificare, la forma de școlarizare pe rută directă.

Din anul înfiițării, 1955, și până în prezent, unitatea școlară a avut următoarele denumiri:

 • 1995-2003: Școala Profesională Măcin
 • 2003-2005: Școala de Arte și Meserii Măcin
 • 2005-2012: Grupul Școlar Măcin
 • 2012: Liceul Tehnologic Măcin

Școala noatră oferă un proces de intruire și educație de calitate, cu șanse egale pentru toți elevii din vestul județului Tulcea, care sa-i formeze pentru viitoarea carieră cât și pentru învățarea pe tot parcusrsul vieții, urmărind cererea de pe piața muncii din zonă. Școala dezvoltă parteneriate în scopul asigurării calității în educație și pentru a sprijini dezvoltarea carierei cu agenți economici de profil, părinți, comunitatea locală, etc.
Oferim pregătire în domeniile: mecanică, electric, construcții și lucrări publice și textile pielărie, nivelul 2 și 3, cursuri de zi și seral, contribuind la asigurarea resurselor umane pe piața muncii din zonă, ca o premiză de îmbunătățire economică și culturală a comunității locale și chiar mai largi.
Liceul Tehnologic Măcin acordă elevilor un parcurs complet si diferențiat pe calificări profesionale astfel încât la sfârșitul ciclului de școlarizare absolvenții să posede abilitățile cheie care să le permită atât din punct de vedere al specialității cât și al culturii generale asimilate o inserție socio-profesională cât mai rapidă.
Astfel, vor fi promovate cunoștințele profesionale, dar va fi creat și cadrul pentru opțiuni și mai ales pentru atingerea de catre elevi a unui set de obiective esențiale:

 • învățarea limbilor (națională, moderne);
 • însușirea științelor (fizică, chimie, biologie);
 • cunoașterea generală a societății;
 • practicarea sportului;
 • formarea spiritului de întreprinzător;
 • pregătirea tehnologică și informatică.

 

Misiunea școlii în cadrul comunității se concretizează prin:

 • diversitatea ofertei de pregătire profesională;
 • formarea competențelor de bază prin pregătirea modernă, necesară adaptării la viața socio-economică a zonei Măcin;
 • realizarea accesului permanent la sursele de informații;
 • existența unui program flexibil de pregătire profesională, deschis și copiilor din mediile defavorizate;
 • stimularea învățării reciproce, pe baza experienței proprii.

Scopul nostru este nobil: să împuternicim adolescenții astfel încât să ducă vieți independente și stabile financiar.
Cadrele didactice ale școlii vor realiza educarea tinerilor în spiritul cetățeniei democratice, pregătirea lor pentru a fi cetățeni ei unei Europe unite. Școala noastră se va transforma într-un centru de iradiere a științei și culturii la nivel local si național, devenind centru de resurse educaționale și de servicii oferite comunității, prin furnizarea de programe educaționale moderne, dezvoltarea interacțiunii cu mediul social, cultural și economic.