Învățământ profesional/dual

Nevoia de asigurare a forței de muncă calificate cu ajutorul sistemului de învățământ profesional și tehnic este deja cunoscută ca fiind critică pentru economia româneasca. Și totuși tehnologia se schimbă de la zi la zi, generația tânară are nevoie de consiliere și orientare pentru carieră, operatorii economici duc lipsa de forță de muncă, societatea românească își unește forțele pentru a deveni relevantă pentru tinerii de astăzi pentru a-i păstra ca cetățeni activi. În aceste condiții, Centrul Național de Dezvoltare a Învățământului Profesional și Tehnic (CNDIPT) este un partener de încredere al Ministerului Educației și Cercetarii în actiunile de promovare inițiate în cadrul Campaniei “Meseria face diferența!”.

Scopul acestei campanii este de a promova meseriile relevante pentru piața muncii, care pot fi alese de către elevi, în condițiile unui traseu profesional sprijinit de școala și de operatorii economici.

Astăzi, învățământul profesional și tehnic din România trebuie sa facă față unor multiple provocări și presiuni – pentru a răspunde nevoilor elevilor de a avea oportunități de educație de calitate, care să le dea șansa unei vieți decente și pentru a răspunde presiunilor angajatorilor pentru care forța de muncă bine calificată reprezintă un element foarte important în decizia de a investi și dezvolta afaceri pe termen lung. Acestora li se alatură nevoilor unei economii în continuă schimbare tehnologică, care utilizează calificări moderne și complexe și presiunilor externe din partea UE de a moderniza sistemul de învățământ profesional și tehnic pentru a crește competitivitatea și coeziunea socială.

Provocările lumii contemporane impun o serie de restucturări ale diferitelor aspecte educaționale, îndeosebi ale celor ce privesc echilibrul între formativ și informativ, permanentizarea acțiunii educaționale, egalizarea șanselor, accentuarea caracterului prospectiv al educației, necesitatea pregătirii tinerilor pentru inserție socio-profesională. În acest context, orientarea carierei tinerilor reprezintă un pilon de rezistență al unui învățământ eficient prin asigurarea continuității, prin extinderea orientării școlare și profesionale la toate nivelele de pregătire, prin abilitarea curriculară durabilă, cu ajutorul instrumentelor digitale, prin adaptarea curriculei la nevoile elevilor, prin asigurarea unor resurse metodologice adecvate.

Alegerea profesiei este un moment important în viata fiecărui individ, constituind una dintre premisele majore ale inserției sociale, dar ea are loc într-un context mai larg în care sunt implicați factori de natură personală, educațională, economică, contextuală. Din acest motiv, planificarea carierei implică demersuri ca: orientarea școlară, orientarea profesională, consilierea pentru carieră, fiecare cu un specific propriu.

Crearea carierei profesionale este un proces care se desfășoară de-a lungul vieții, începând de timpuriu cu traseul educațional și continuând cu cel profesional. Cariera nu înseamnă neaparat prestigiu sau câștiguri materiale mari, ci înseamnă un echilibru între lucrurile care contează cel mai mult pentru tine, indiferent de profesia pe care o ai.

Profesia este unul din domeniile principale ale vieții, alături de familie, prietenie, etc. Oamenii petrec la muncă o mare parte din timpul lor. Nu este totuna să ai sentimentul că ți se potrivește ceea ce faci, lucrezi cu plăcere, ești bun în munca ta, ești apreciat de colegi, șefi, sau faci o muncă doar pentru a câștiga bani, fără plăcere, mulțumire și bucuria împlinirii profesionale. Prin urmare, alegerea profesiei este o decizie care merită toata atenția. Învățământul profesional reprezintă o oportunitate pentru orice elev de a deveni un bun practician/meseriaș și de a-și continua pregatirea în domeniul în care dorește să se specializeze.

Ce avantaje aduce obținerea unei calificări profesionale

  • Tinerii cu calificare profesională pot obține mai rapid un loc de muncă;
  • Elevii învățământului profesional pot beneficia de o bursă lunară în valoare de 200 de lei pe parcursul studiilor.
  • În cei 3 ani de studiu, tinerii vor face practică la companii și firme, unde vor învăța meseria aleasa de la cei mai buni în branșă: în anul II, vor face 60% pregătire practică și 40% pregătire teoretică, iar în anul III, 70% pregătire practică și 30% pregătire teoretică.
  • La absolvire, fiecare elev primește un certificat de calificare profesională cu care se poate angaja atât în România, cât și în orice altă țară a Uniunii Europene, o adevarată oportunitate pentru un tânăr.

După finalizarea cursurilor, elevii își pot continua studiile în cadrul unui liceu, însă pot decide și să lucreze în același timp. Cei care doresc să-și continue studiile se pot înscrie la liceu, din clasa a XI-a, în baza certificatului de absolvire a învățământului obligatoriu.

Liceul Tehnologic Măcin este preocupat permanent de situația locurilor de muncă și a nevoilor de forță de muncă din zona Măcin și în anul urmator școlar speră să poată deschide oportunitatea ătre învățământul profesional-dual printr-un parteneriat cu Uzina “PROMEX” Braila în vederea calificării operator mașini cu comandă numerică (CNC)

Specificitatea învățământului dual

Învățământul dual este o formă de organizare a învățământului profesional și tehnic cu urmatoarele caracteristici specifice:

  1. este organizat la initiativa operatorilor economici interesati, în calitate de potentiali angajatori si parteneri de practică;
  2. asigură oportunități sporite de educație și formare profesională pe baza unui contract de parteneriat și a unor contracte individuale de pregătire practică, prin pregătirea practică organizată în răspunderea principală a operatorilor economici;
  3. operatorii economici asigură pregătirea practică a elevilor, bursa la nivelul celei acordate din fonduri publice și alte cheltuieli pentru formarea de calitate a elevilor;
  4. facilitează implicarea operatorilor economici în mecanismele decizionale la nivelul unității de învățământ partenere.

Educația în domeniul profesional și tehnic este absolut necesară pentru a asigura un mediu incluziv și sustenabil pentru dezvoltarea economico-socială a oricărei țări. În timp ce dă șanse de valorificare a talentelor individuale, investiția în această zonă a educației poate aduce o contribuție majoră la creșterea competitivității economice, inclusiv în numeroase sectoare în care omul nu va fi înlocuit curând de mașini.

prof. Gheorghe Liliana, director Liceul Tehnologic Măcin

Bibliografie

www.alegetidrumul.ro

www.cjrae-iasi.ro