Organigramă

Structura organizațională este unul din elementele importante în funcționrea tuturor școlilor. Nu se pot introduce reguli, nu se pot planifica activități sau strategii, dacă nu se cunosc cu precizie structurile care le pot respecta sau îndeplini; nu se poate privi spre viitor, atunci când prezentul este ambiguu sau nestructurat.

Organigrama(organizational chart) reprezintă schema modului de organizare a unei școli. Organigrama cuprinde atât posturile, departamentele cât și relațiile interumane sau interdepartamentale ierarhice(subordonare, coordonare) și funcționale. Utilitatea sa este imensă. Managementul poate viziona permanent posturile cheie pe care se poate baza, poate face proiecții privitoare la necesarul de resurse umane, angajații își pot cunoaște locul în organizație, potențialii angajați pot vizualiza diverse trasee de dezvoltare profesională. O organigramă realizată cu acuratețe poate releva necesitate redefinirii unor trasee de comunicare sau a unor modalități de funcționare, poate arăta structuri prea alambicate sau prea simple. Practic organigrama constituie , o adevărată radiografie a școlii, care ne arată atât părțile sănătoase cât și disfuncționalitățile.

Marea dificultate în a întocmi organigrama este însăși schițarea ei. Mulți dintre specialiștii care o alcătuiesc încep cu dezirabilul, adică ceea ce se dorește a fi structura organizațională. În mod normal ar trebui să se înceapă de la realitatea curentă spre cea dorită, de la ceea ce există la ceea ce se dorește modificat. Așadar organigrama ar trebui să fie rezultatul unor demersuri inițiale de stabilire a departamentelor și al posturilor existente, a relațiilor formale și informale atât funcționale cât și ierarhice din cadrul școlii. Abia după ce toate aceste aspecte sunt clare se poate trece la desenarea sa propriu-zisă.

În final, este important de știut că organigrama nu este un instrument promovabil, adică nu poate fi impus prin simpla ei prezență. Oricăt de atractivă pare și oricât de des ar fi invocată, atât timp cât nu reflectă realitatea este doar un instrument invalid și inutil.

Sursa www.itex.ro

Pentru a vizualiza organigrama Liceului Tehnologic Măcin click aici